Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

8.11.13

Sialens technoleg F1 mewn ysgolion


Llongyfarchiadau i dîm o Ysgol Gynradd Tycroes ar ddod yn bencampwyr cenedlaethol ‘F1 in Schools Technology Challenge’. I ddod yn fuddugol fe wnaeth y tîm a elwyr eu hunain yn ‘Tycroes Split Second Team’ orchfygu 26 ysgol arall. Fel rhan o’r wobr aethpwyd â’r tîm i Silverstone lle y cyfarfyddont Bernie Ecclestone, pennaeth tîm rasio ‘Formula One’, a James Button, rasiwr.

No comments:

Help / Cymorth