Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

15.2.14

Gôl !!!!!


Pob dymuniad da i Leon Smith, disgybl Blwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaun-Cae-Gurwen, ar gael ei dderbyn i hyfforddi gyda thîm datblygu Clwb Pêl-droed Caerdydd.

No comments:

Help / Cymorth