Dyma wefan Papur Bro Glo Mân. Papur Bro ardal Dyffryn Aman. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu newyddion yna cysylltwch ag edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk unrhyw bryd.

Mae deg rhifyn mewn blwyddyn ac os hoffech dderbyn y papur trwy'r post yna cysylltwch ag Edwyn trwy e-bost neu ffoniwch 01269 845435. Pris Gwledydd Prydain £15, Ewrop £25, Gweddill y byd £32
edwyn@edwyn.wanadoo.co.uk

3.2.14

oedfa Joio gyda Iesu


Yn ddiweddar,yng Nghapel Gellimanwydd cynhaliwyd Oedfa Joio Gyda Iesu. Oedfa wedi ei threfnu gan Menter Ieuenctid Cristnogol Sir Gâr oedd hon. Yn cymryd rhan oedd plant ysgolion Sul yr ardal, Ieuenctid Moreiah Brynaman, Côr Ysgol Gymraeg Rhydaman, Band Y Diarhebion,  Iestyn ap Hywel a’r Parchg Ian Hughes, Llanelli.

No comments:

Help / Cymorth